Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 16.1.2024

Dátum splatnosti 30.1.2024

Dátum platby 29.1.2024

Dátum evidencie 19.1.2024

Suma s DPH 39,60 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

pripojenie OM Nový Sirk 168

Dátum vystavenia 16.1.2024

Dátum splatnosti 30.1.2024

Dátum platby 24.1.2024

Dátum evidencie 16.1.2024

Suma s DPH 89,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Seminaria, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Naskové 1335/1i, 150 00 Praha

Dodávateľ - IČO 26426218

Prílohy

Popis

popl.za seminár Majetkovoprávne vysporiadanie MK

Dátum vystavenia 11.1.2024

Dátum splatnosti 25.1.2024

Dátum platby 24.1.2024

Dátum evidencie 16.1.2024

Suma s DPH 32,03 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ PORADCA PODNIKATEĽA , s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 31592503

Prílohy

Popis

Finančný spravodajca, ročník 2023

Dátum vystavenia 16.1.2024

Dátum splatnosti 31.1.2024

Dátum platby 24.1.2024

Dátum evidencie 16.1.2024

Suma s DPH 44,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Ing. Ján Profant

Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 520/85, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 32956550

Prílohy

Popis

popl. za por.služby v oblasti živ.prost.12/2023

Dátum vystavenia 12.1.2024

Dátum splatnosti 26.1.2024

Dátum platby 15.1.2024

Dátum evidencie 16.1.2024

Suma s DPH 101,52 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ KAMIKO-HYGIENE s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kremničná 3, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 45965340

Prílohy

Popis

ŠJ-uteráky skladané 2vr, mydlo tekuté

Dátum vystavenia 12.1.2024

Dátum splatnosti 19.1.2024

Dátum platby 15.1.2024

Dátum evidencie 15.1.2024

Suma s DPH 65,70 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Fossil Energy and Logistic, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava-mestká časť

Dodávateľ - IČO 50149318

Prílohy

Popis

kanc.potreby-potvrdenka s juxtou, spisový obal

Dátum vystavenia 11.1.2024

Dátum splatnosti 25.1.2024

Dátum platby 24.1.2024

Dátum evidencie 15.1.2024

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov

Dodávateľ - Sídlo J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

Dodávateľ - IČO 37888048

Prílohy

Popis

verejné obstarávanie,,Rozšírenie kapacít MŠ“

Dátum vystavenia 11.1.2024

Dátum splatnosti 25.1.2024

Dátum platby 24.1.2024

Dátum evidencie 15.1.2024

Suma s DPH 2 624,81 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Brantner s.r.o. GEMER

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

Prílohy

Popis

KO, VOK 12/2023

Dátum vystavenia 8.1.2024

Dátum splatnosti 22.1.2024

Dátum platby 18.1.2024

Dátum evidencie 15.1.2024

Suma s DPH 26,72 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia 12/2023 KD, S-168

Dátum vystavenia 8.1.2024

Dátum splatnosti 22.1.2024

Dátum platby 18.1.2024

Dátum evidencie 15.1.2024

Suma s DPH 219,42 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia 12/2023 VO Červeňany

Dátum vystavenia 8.1.2024

Dátum splatnosti 18.1.2024

Dátum platby 18.1.2024

Dátum evidencie 15.1.2024

Suma s DPH -497,22 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia-vyúčtovanie 1.1.-1.12.2023 MŠ

Dátum vystavenia 8.1.2024

Dátum splatnosti 22.1.2024

Dátum platby 18.1.2024

Dátum evidencie 15.1.2024

Suma s DPH 37,27 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia vyúčt.1.1.-31.12.2023 Slobodáreň