Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 220485

ID: 220485 – Východoslov.energetika a.s.Košice

290,00 €

9.12.2022

Dátum splatnosti 15.12.2022

Dátum platby 6.12.2022

Dátum evidencie 15.11.2022

Suma s DPH 290,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

zálohova platba el.energia OcU

Faktúra 220484

ID: 220484 – Východoslov.energetika a.s.Košice

111,91 €

9.12.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby 21.11.2022

Dátum evidencie 15.11.2022

Suma s DPH 111,91 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia 10/2022 OcU

Faktúra 220483

ID: 220483 – Východoslov.energetika a.s.Košice

62,66 €

9.12.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby 21.11.2022

Dátum evidencie 15.11.2022

Suma s DPH 62,66 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia 10/2022, Sirk 0

Faktúra 220482

ID: 220482 – Východoslov.energetika a.s.Košice

1 211,78 €

9.12.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby 21.11.2022

Dátum evidencie 15.11.2022

Suma s DPH 1 211,78 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia 10/2022 ŠJ

Faktúra 220481

ID: 220481 – Východoslov.energetika a.s.Košice

569,70 €

9.12.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby 21.11.2022

Dátum evidencie 15.11.2022

Suma s DPH 569,70 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia 10/2022 KD, Sirk 168

Faktúra 220480

ID: 220480 – Východoslov.energetika a.s.Košice

1 093,84 €

9.12.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby 21.11.2022

Dátum evidencie 15.11.2022

Suma s DPH 1 093,84 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia 10/2022 KD, Sirk 168

Faktúra 220479

ID: 220479 – Východoslov.energetika a.s.Košice

106,04 €

9.12.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby 21.11.2022

Dátum evidencie 15.11.2022

Suma s DPH 106,04 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

PZ el.energia 10/2022

Faktúra 220478

ID: 220478 – Východoslov.energetika a.s.Košice

451,69 €

9.12.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby 21.11.2022

Dátum evidencie 15.11.2022

Suma s DPH 451,69 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

vyúčtovanie VO

Faktúra 220477

ID: 220477 – Územná organizácia DPO SR Revúca

110,00 €

9.12.2022

Dátum splatnosti 5.12.2022

Dátum platby 24.11.2022

Dátum evidencie 14.11.2022

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Územná organizácia DPO SR Revúca

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova, 049 16 Jelšava

Dodávateľ - IČO 17068819

Prílohy

Popis

členské známky DHZ 22 ks na rok 2023

Faktúra 220476

ID: 220476 – Východoslov.energetika a.s.Košice

94,00 €

9.12.2022

Dátum splatnosti 15.11.2022

Dátum platby 15.11.2022

Dátum evidencie 10.11.2022

Suma s DPH 94,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslov.energetika a.s.Košice

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

el.energia 1.9.-30.11.22 Slobodáreň

Faktúra 220475

ID: 220475 – Pozemkové spoločenstvo

599,14 €

9.12.2022

Dátum splatnosti 17.11.2022

Dátum platby 18.11.2022

Dátum evidencie 10.11.2022

Suma s DPH 599,14 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Pozemkové spoločenstvo

Dodávateľ - Sídlo Nandraž 2, 049 61 Rákoš

Dodávateľ - IČO 35671181

Prílohy

Popis

list.vláknina 10,33 m3

Faktúra 220474

ID: 220474 – Lean Commerce

553,80 €

9.12.2022

Dátum splatnosti 22.11.2022

Dátum platby 15.11.2022

Dátum evidencie 10.11.2022

Suma s DPH 553,80 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Lean Commerce, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina

Dodávateľ - IČO 52594734

Prílohy

Popis

sporák Elegant SD7 New Line-byt Štokovec