Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda č. 21/30/054/552 o vykonávaní aktivačnej činnosti

ID: Dohoda č. 21/30/054/552

5.1.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 30.6.2022

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Úrad práce sociálnzch vecí a rodiny Revúca

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

ID: 328812/TZ0/2022

31.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner ASEKOL SK s.r.o. Bratislava/Obec Sirk

Zmluva o dielo

ID: 1/2021

212 232,00 €

14.12.2021

Začiatok účinnosti 15.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH 212 232,00 €

Dodávateľ / Partner ECOWOOD SLOVAKIA, s.r.o., Závadka nad Hronom

Dohoda č. 21/30/054/480

ID: 21/30/054/480

3.12.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti 31.5.2022

Dátum podpísania 25.11.2021

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner ÚPSVR Revúca

Kúpna zmluva – nákladné motorové vozidlo

8 000,00 €

2.12.2021

Začiatok účinnosti 25.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.12.2021

Suma s DPH 8 000,00 €

Dodávateľ / Partner Peter Bednár,Clementisa 1212/16,Revúca/Obec Sirk

Dohoda o poskytnutí dotácie – OZ Cesta von

260,00 €

18.11.2021

Začiatok účinnosti 16.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.11.2021

Suma s DPH 260,00 €

Dodávateľ / Partner Obec Sirk, 049 64 Sirk 71/OZ Cesta von, Bratislava, Miletičova 30