Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda č. 22/30/012/29 Menšie obecné služby

ID: 22/30/012/29 – ÚPSVaR Revúca

8.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 30.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ÚPSVaR Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok k Zmluve č. N20200123010-Podpora a zvyšovanie terénnej sociálnej práce

ID: N20200123010 – Implementačná agentúra MPSVaR SR

27.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Implementačná agentúra MPSVaR SR

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

,, Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie ´´- Opatrenie č. 3

ID: 22/30/054/469 – ÚPSVaR Revúca

24.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 31.7.2023

Dátum podpísania 21.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ÚPSVaR Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Aktivačná činnosť Dohoda č. 22/30/054/466

ID: 22/30/054/466 – ÚPSVR Revúca

18.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 30.4.2023

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ÚPSVR Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU

ID: 22-514-04087 – Fond na podporu umenia

1 300,00 €

30.8.2022

Začiatok účinnosti 31.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.8.2022

Suma s DPH 1 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Fond na podporu umenia

Dodávateľ - Sídlo Cukrová 14, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42418933

Prílohy

,,Cesta na trh práce 3″- Opatrenie č. 2

ID: 22/30/054/412 – ÚPSVaR Revúca

22.8.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2022

Koniec účinnosti 28.2.2023

Dátum podpísania 22.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ÚPSVaR Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen. Vieata 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk – OZ Skryté Poklady Slovenska

ID: OcUSi-Zm19-2022 – Obec Sirk

150,00 €

17.8.2022

Začiatok účinnosti 18.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.8.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OZ Skryté Poklady Slovenska

Objednávateľ - Sídlo Podvinohrady 542/48 , 951 35 Veľké Zálužie

Objednávateľ - IČO 42207631

Dodávateľ Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Dodávateľ - IČO 00328812

Prílohy

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU Packeta

ID: OcUSi-ZM18-2022 – Obec Sirk

8.8.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Packeta Slovakia s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

Objednávateľ - IČO 48136999

Dodávateľ Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Dodávateľ - IČO 00328812

Prílohy

Zmluva o výkone správy majetku obce

ID: 455/3/2022 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

1.8.2022

Začiatok účinnosti 19.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 2020063518

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 27 21 01

ID: 27 21 01 – Brantner Gemer s.r.o.

26.7.2022

Začiatok účinnosti 27.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: ZoD 139/2022/03457 – COLAS Slovakia

118 918,88 €

4.7.2022

Začiatok účinnosti 5.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.6.2022

Suma s DPH 118 918,88 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ COLAS Slovakia

Dodávateľ - Sídlo Orešianska 7, 917 01 Trnava

Dodávateľ - IČO 31651402

Prílohy

Popis

Obnova povrchu MK v obci Sirk

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk

ID: OcUSi-Zm17-2022 – Obec Sirk

100,00 €

4.7.2022

Začiatok účinnosti 2.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.7.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Slovenský cykloklub Magnezit Jelšava

Objednávateľ - Sídlo Tomášikova 1178/19, 050 01 Revúca

Objednávateľ - IČO 37818414

Dodávateľ Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Dodávateľ - IČO 00328812

Prílohy