Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Suma s DPH
Kúpna zmluva – p. Lesnický
09-04-2021
800,00 €
Popis
Predaj nehnuteľností - pozemok,parc. č. 1454/14, stavba - garáž súp. č. 339
Zmluvný partner
P.Lesnický, Sirk, Železník č. 261
Dátum účinnosti
7. apríla 2021
Kúpna zmluva – p. Kyselicová
09-04-2021
653,00 €
Popis
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc.č.1402/6, druh pozemku ostatná plocha
Zmluvný partner
M.Kyselicová, Sirk, Železník č.250
Dátum účinnosti
7. apríla 2021
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny a Licenčná zmluva
07-04-2021
Popis
Vytvorenie a odovzdanie do užívania aplikácie pre inteligentné telefóny určenej pre obec a obyvateľov obce
Zmluvný partner
Alphabet group s.r.o., Košice
Dátum účinnosti
8. apríla 2021
Kúpna zmluva ID: CPBB_ZN_081-2020_2020
06-04-2021
550,00 €
Popis
Kúpna zmluva č.CPBB_ZM_081-2020_2020
Zmluvný partner
Ministerstvo vnútra SR,Bratislava
Dátum účinnosti
6. apríla 2021
Zmluva o zabezpečení služieb ID: Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 057/POH-d/2021
31-03-2021
Popis
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 057/POH-d/2021 - odvoz nebezpečného odpadu z MOM na Covid-19
Zmluvný partner
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad
Dátum účinnosti
24. marca 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
01-03-2021
Popis
Zabezpečenie vykonávania odberu biologického materiálu a diagnostiky infekčného ochorenia COVID 19
Zmluvný partner
Obec Kameňany, IČO:00328367
Dátum účinnosti
1. marca 2021