Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk

ID: OcUSi-Zm16-2022 – Obec Sirk

700,00 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 700,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OZ Rozkvet Gemera

Objednávateľ - Sídlo Gen.Goliana 55/3, 050 01 Revúca

Objednávateľ - IČO 5050936

Dodávateľ Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Dodávateľ - IČO 00328812

Prílohy

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

ID: ZLP-00328812 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

30.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Dohoda č. 22/30/054/355 Aktivačná činnosť

ID: 22/30/054/355 – ÚPSVaR Revúca

24.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 10.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ÚPSVaR Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva nájme nebytových priestorov

ID: OcUSi-Zm15-2022 – Obec Sirk

10.5.2022

Začiatok účinnosti 11.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Slovenská pošta a.s.

Objednávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 36631124

Dodávateľ Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Dodávateľ - IČO 00328812

Prílohy

Popis

Slovenská pošta a.s.

Zmluva č. 1422 528

ID: 1422 528 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1 400,00 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti 11.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.5.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Popis

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dohoda č. 22/30/054/162 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

ID: 22/30/054/162 – ÚPSVaR Revúca

2.5.2022

Začiatok účinnosti 1.5.2022

Koniec účinnosti 31.10.2022

Dátum podpísania 14.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ÚPSVaR Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen. Viesta, 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk pre Obecný futbalový klub Sirk

OFK Sirk

7 000,00 €

7.4.2022

Začiatok účinnosti 8.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.4.2022

Suma s DPH 7 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ OFK Sirk

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 42299772

Prílohy

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk pre OZ Skryté Poklady Slovenska

OZ Skryté Poklady Slovenska

1 800,00 €

7.4.2022

Začiatok účinnosti 8.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.4.2022

Suma s DPH 1 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ OZ Skryté Poklady Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Podvinohrady 542/48, 951 35 Veľké Zálužie

Dodávateľ - IČO 42207631

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla

Alphabet partner s.r.o.

70,00 €

30.3.2022

Začiatok účinnosti 30.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.3.2022

Suma s DPH 70,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o., Košice

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia

ID: 22-512-01512 – Fond na podporu umenia

23.3.2022

Začiatok účinnosti 23.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Fond na podporu umenia

Dodávateľ - Sídlo Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42418933

Prílohy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Zníženie energetickej účinnosti Školskej jedálne v Sirku

ID: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BLL1 – Ministerstvo ŽP SR

201 620,37 €

17.3.2022

Začiatok účinnosti 18.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2022

Suma s DPH 201 620,37 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Ministerstvo ŽP SR

Dodávateľ - Sídlo Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Zmluva o dielo – „Zriadenie TIC Železník – kino Stachanov“

MAJAMI - Marián Perenčaj

65 883,24 €

15.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.2.2022

Suma s DPH 65 883,24 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ MAJAMI - Marián Perenčaj

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 50874691

Prílohy