Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU Packeta

ID: OcUSi-ZM18-2022 – Obec Sirk

8.8.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Packeta Slovakia s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

Objednávateľ - IČO 48136999

Dodávateľ Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Dodávateľ - IČO 00328812

Prílohy

Zmluva o výkone správy majetku obce

ID: 455/3/2022 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

1.8.2022

Začiatok účinnosti 19.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 2020063518

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 27 21 01

ID: 27 21 01 – Brantner Gemer s.r.o.

26.7.2022

Začiatok účinnosti 27.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: ZoD 139/2022/03457 – COLAS Slovakia

118 918,88 €

4.7.2022

Začiatok účinnosti 5.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.6.2022

Suma s DPH 118 918,88 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ COLAS Slovakia

Dodávateľ - Sídlo Orešianska 7, 917 01 Trnava

Dodávateľ - IČO 31651402

Prílohy

Popis

Obnova povrchu MK v obci Sirk

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk

ID: OcUSi-Zm17-2022 – Obec Sirk

100,00 €

4.7.2022

Začiatok účinnosti 2.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.7.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Slovenský cykloklub Magnezit Jelšava

Objednávateľ - Sídlo Tomášikova 1178/19, 050 01 Revúca

Objednávateľ - IČO 37818414

Dodávateľ Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Dodávateľ - IČO 00328812

Prílohy

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk

ID: OcUSi-Zm16-2022 – Obec Sirk

700,00 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 700,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OZ Rozkvet Gemera

Objednávateľ - Sídlo Gen.Goliana 55/3, 050 01 Revúca

Objednávateľ - IČO 5050936

Dodávateľ Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Dodávateľ - IČO 00328812

Prílohy

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

ID: ZLP-00328812 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

30.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Dohoda č. 22/30/054/355 Aktivačná činnosť

ID: 22/30/054/355 – ÚPSVaR Revúca

24.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 10.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ÚPSVaR Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva nájme nebytových priestorov

ID: OcUSi-Zm15-2022 – Obec Sirk

10.5.2022

Začiatok účinnosti 11.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Slovenská pošta a.s.

Objednávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 36631124

Dodávateľ Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Dodávateľ - IČO 00328812

Prílohy

Popis

Slovenská pošta a.s.

Zmluva č. 1422 528

ID: 1422 528 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1 400,00 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti 11.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.5.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Popis

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dohoda č. 22/30/054/162 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

ID: 22/30/054/162 – ÚPSVaR Revúca

2.5.2022

Začiatok účinnosti 1.5.2022

Koniec účinnosti 31.10.2022

Dátum podpísania 14.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ÚPSVaR Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen. Viesta, 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk pre Obecný futbalový klub Sirk

OFK Sirk

7 000,00 €

7.4.2022

Začiatok účinnosti 8.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.4.2022

Suma s DPH 7 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ OFK Sirk

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 42299772

Prílohy