Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk pre OZ Skryté Poklady Slovenska

OZ Skryté Poklady Slovenska

1 800,00 €

7.4.2022

Začiatok účinnosti 8.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.4.2022

Suma s DPH 1 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ OZ Skryté Poklady Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Podvinohrady 542/48, 951 35 Veľké Zálužie

Dodávateľ - IČO 42207631

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla

Alphabet partner s.r.o.

70,00 €

30.3.2022

Začiatok účinnosti 30.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.3.2022

Suma s DPH 70,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o., Košice

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia

ID: 22-512-01512 – Fond na podporu umenia

23.3.2022

Začiatok účinnosti 23.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Fond na podporu umenia

Dodávateľ - Sídlo Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42418933

Prílohy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Zníženie energetickej účinnosti Školskej jedálne v Sirku

ID: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BLL1 – Ministerstvo ŽP SR

201 620,37 €

17.3.2022

Začiatok účinnosti 18.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2022

Suma s DPH 201 620,37 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Ministerstvo ŽP SR

Dodávateľ - Sídlo Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Zmluva o dielo – „Zriadenie TIC Železník – kino Stachanov“

MAJAMI - Marián Perenčaj

65 883,24 €

15.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.2.2022

Suma s DPH 65 883,24 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ MAJAMI - Marián Perenčaj

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 50874691

Prílohy

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v MŠ Sirk

SOŠ pedagogická

10.2.2022

Začiatok účinnosti 10.2.2022

Koniec účinnosti 8.4.2022

Dátum podpísania 10.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ SOŠ pedagogická

Dodávateľ - Sídlo Komenského 12, 984 18 Lučenec

Dodávateľ - IČO 00162809

Prílohy

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania v MŠ Sirk

SOŠ pedagogická

10.2.2022

Začiatok účinnosti 10.2.2022

Koniec účinnosti 8.4.2022

Dátum podpísania 10.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ SOŠ pedagogická

Dodávateľ - Sídlo Komenského 12, 984 18 Lučenec

Dodávateľ - IČO 00162809

Prílohy

Dohoda č. 22_30_054_33

ID: 22/30/054/33 – ÚPSVaR Revúca

3.2.2022

Začiatok účinnosti 1.2.2022

Koniec účinnosti 31.7.2022

Dátum podpísania 26.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ÚPSVaR Revúca

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

ID: 01 22 01 – Brantner Gemer s.r.o./ Obec Sirk

20.1.2022

Začiatok účinnosti 20.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.1.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o./ Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

ID: 1-SI-1/2021 – ECOWOOD SLOVAKIA

14.1.2022

Začiatok účinnosti 14.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ECOWOOD SLOVAKIA, s.r.o., Závadka nad Hronom

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 21/30/054/552 o vykonávaní aktivačnej činnosti

ID: Dohoda č. 21/30/054/552 – Úrad práce sociálnzch vecí a rodiny Revúca

5.1.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 30.6.2022

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Úrad práce sociálnzch vecí a rodiny Revúca

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

ID: 328812/TZ0/2022 – ASEKOL SK s.r.o. Bratislava/Obec Sirk

31.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ASEKOL SK s.r.o. Bratislava/Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy