Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 07 22 01

ID: 07 22 01 – Brantner Gemer s.r.o.

29.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2024

Dátum podpísania 29.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36 021 211

Prílohy

Zmluva o zriadení vecného bremena

ID: 2150/VSD/2021 – Obec Sirk 049 64 Sirk č. 71/Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31

29.12.2021

Začiatok účinnosti 29.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Obec Sirk 049 64 Sirk č. 71/Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zriadení vecného bremena

ID: 2143/VSD/2021 – Obec Sirk 049 64 Sirk č.71/Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31

29.12.2021

Začiatok účinnosti 29.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Obec Sirk 049 64 Sirk č.71/Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služby č.27 21 01

ID: 27 21 01 – BRANTNER Gemer s.r.o. Košická cesta 344

17.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2024

Dátum podpísania 16.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ BRANTNER Gemer s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota/Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 1/2021 – ECOWOOD SLOVAKIA

212 232,00 €

14.12.2021

Začiatok účinnosti 15.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH 212 232,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ECOWOOD SLOVAKIA, s.r.o., Závadka nad Hronom

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 21/30/054/480

ID: 21/30/054/480 – ÚPSVR Revúca

3.12.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti 31.5.2022

Dátum podpísania 25.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ ÚPSVR Revúca

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva – nákladné motorové vozidlo

Peter Bednár

8 000,00 €

2.12.2021

Začiatok účinnosti 25.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.12.2021

Suma s DPH 8 000,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Peter Bednár,Clementisa 1212/16,Revúca/Obec Sirk

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 21_30_012_28

ID: 21/30/012/28 – Úpsvar Revúca

29.11.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 8.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Úpsvar Revúca

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda o poskytnutí dotácie – OZ Cesta von

Obec Sirk

260,00 €

18.11.2021

Začiatok účinnosti 16.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.11.2021

Suma s DPH 260,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Obec Sirk, 049 64 Sirk 71/OZ Cesta von, Bratislava, Miletičova 30

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva – nehnuteľnosti v k.ú Sirk

Obec Sirk 049 64 Sirk č. 71/Renáta Urbanová Rákošská Baňa č. 270

10 705,00 €

18.11.2021

Začiatok účinnosti 15.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2021

Suma s DPH 10 705,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Obec Sirk 049 64 Sirk č. 71/Renáta Urbanová Rákošská Baňa č. 270, 049 61 Rákoš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva -pozemok v k.ú. Sirk, časť Železník, P. Sirkovská

Anna Sirkovská

1 543,00 €

16.11.2021

Začiatok účinnosti 9.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2021

Suma s DPH 1 543,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ Anna Sirkovská, Sirk, Železník č. 252

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vykonaní auditu

GemerAudit

1 824,00 €

15.11.2021

Začiatok účinnosti 15.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2021

Suma s DPH 1 824,00 €

Objednávateľ Obec Sirk

Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Objednávateľ - IČO 00328812

Dodávateľ GemerAudit, spol. s.r.o. Šafárikova 65, 048 01 Rožňava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy