Preskočiť na obsah

DHZ

Požiar 19. marca 1809 zničil všetko. Zhorela skoro celá obec. Zhorela fara a škola, starý aj nový kostol. Druhý ničivý požiar nastal 16. marca 1885, kedy sa oheň rozšíril po celej obci.

Až v roku 1927 bol založený Dobrovoľný hasičský zbor v Sirku. V roku 1934 jeho kolektív tvorilo 34 členov, mali už motorovú striekačku. V roku 1937 sa v Bratislave konal celoštátny zjazd československého hasičstva. Medzi delegátmi bol Gustáv Frák zo Sirka. Dobrovoľný hasičský zbor v Turčoku bol založený v roku 1925.

V roku 1931 15. marca sa konalo valné zhromaždenie Okresnej hasičskej jednoty č. 42 v Revúcej, členmi boli aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru zo Sirka. Dňa 27 augusta 1933 sa konali obvodné hasičské súťaže v Sirku. Prítomných bolo 214 hasičov z okolitých obcí. Po zahraní fanfár, z opery Libuše banskou kapelou zo Železníka, podal starosta okresnému veliteľovi hlásenie, potom pri školskom cvičení boli ukážky s používaním ochrannej masky a dýchacieho prístroja. Po cvičení bolo odovzdávanie ocenení. Čestné členstvo za vykonanú prácu v prospech rozkvetu hasičstva prevzal notár Ladislav Ziman a starosta Sirka Martin Mesiar.