Školská jedáleň

Dňa 12.3.2018 začala opätovne variť Školská jedáleň pri ZŠ v Sirku. K 1.9.2018 bola prepodriadená priamo pod obec Sirk.

Od tohto dátumu je tu možnosť objednávok obedov aj pre obyvateľov obce Sirk a ďalších záujemcov.

Záujem o odber obedov je potrebné nahlasovať u vedúcej školskej jedálne p. Halmovej, ktorá poskytne záujemcom tiež informácie o čase odberu obedov, jedálnom lístku a spôsobe úhrady za obedy.

Telefonický kontakt na vedúcu ŠJ: 0902 418 411

Cena za obed: 2,58 eur (od 1.9.2019)

Zverejnené 17. januára 2021.
Upravené 7. decembra 2022.