Preskočiť na obsah

Školská jedáleň

Dňa 12.3.2018 začala opätovne variť Školská jedáleň pri ZŠ v Sirku. K 1.9.2018 bola prepodriadená priamo pod obec Sirk.

Od tohto dátumu je tu možnosť objednávok obedov aj pre obyvateľov obce Sirk a ďalších záujemcov.

Záujem o odber obedov je potrebné nahlasovať u vedúcej školskej jedálne p. Halmovej, ktorá poskytne záujemcom tiež informácie o čase odberu obedov, jedálnom lístku a spôsobe úhrady za obedy.

Telefonický kontakt na vedúcu ŠJ: 0902 418 411

Cudzí stravníci: Obed: 3,50 €
Seniori: (nad 62 rokov s trvalým pobytom v obci Sirk)
Obed: 2,50 €