Miestne poplatky

Sadzobník poplatkov platný na území obce Sirk

Zverejnené 16. januára 2021.
Upravené 6. decembra 2022.