Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Martin BELÁŇ

Zástupca starostu obce

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Martin BELÁŇ

Poslanec

Ivan CANGÁR

Poslanec

Martina DONOVÁ

Poslanec

Peter Lesnický

Poslanec

Alžbeta Kovalčíková

Poslanec

Juraj PETROČKO

Poslanec

Blažena VÁLENTOVÁ

Poslanec

Edita Sentandrášiová

Poslanec

Marian ZIMAN

Poslanec

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Jana Zimanová

Hlavný kontrolór