Obecné zastupiteľstvo

Ing. Martin BELÁŇ

Zástupca starostu obce

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Martin BELÁŇ

Poslanec

Ivan CANGÁR

Poslanec

Martina DONOVÁ

Poslanec

Milan HERICH

Poslanec

Jaroslav KACIAN

Poslanec

Juraj PETROČKO

Poslanec

Blažena VÁLENTOVÁ

Poslanec

Mgr. Daniel ZIMAN

Poslanec

Marian ZIMAN

Poslanec

Hlavný kontrolór obce

Ing. Štefan URBAN

Hlavný kontrolór

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 3. februára 2021.