OZNAM – Zverejnenie zámeru predať majetok obce Sirk – osobitný zreteľ