Zverejnenie oznámenia Spoločnosti urbaristov a pasienkárov pozemkové spoločenstvo Sirk