Futbal

Po skončení druhej svetovej vojny, ako prvý obnovil svoju činnosť futbalový oddiel a už v máji 1945 hral stretnutia so susednými klubmi z Ratkovej, Revúcej a Jelšavy. Organizovanie futbalových súťaží sa začalo v roku 1949.

Po založení závodného klubu ROH v roku 1949 sa zlepšila aj finančná situácia futbalového oddielu. Roku 1957 sa spojili futbalové oddiely zo Železníka a Sirku, kde sa vybudovalo nové ihrisko.

Futbal

Zverejnené 17. januára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.