Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Zverejnené 29.3.2021.

Elektroodpad Komunálny odpad Nebezpečný odpad Papier Plasty Sklo
Január
5
15
19
Február
2
15
16
Marec
2
12
16
22
30
Apríl
12
13
27
Máj
11
14
25
Jún
8
21
22
Júl
6
16
20
August
3
16
17
18
31
September
14
17
28
Október
12
25
26
November
9
19
23
December
7
20
21

Ako správne separovať?

Elektroodpad

Tento zber vytriedeného odpadu zabezpečuje obec Sirk vlastnou technikou. V jednom termíne
môžete pripraviť na odvoz pri svojich domácnostiach alebo pri stanoviskách s farebnými
kontajnermi nasledovný vyseparovaný odpad – plasty, sklo, papier a tiež elektro odpad.
Pozn.: Plastový odpad – v žltých mechoch, papier – vytriedený a zviazaný v balíkoch.

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad (batérie a použité autobatérie, nádoby od farieb neriediteľných vodou,
lepidiel, rozpúšťadiel, žiarivky, použité tonery, použitý olej,..). Odvoz je 2x ročne podľa
kalendára firmy Brantner Gemer. Je potrebné aby občania nahlásili takýto odpad na Obecný
úrad, aby Vám ho v daný termín následne firma Brantner Gemer odviezla.

Papier

Tento zber vytriedeného odpadu zabezpečuje obec Sirk vlastnou technikou. V jednom termíne
môžete pripraviť na odvoz pri svojich domácnostiach alebo pri stanoviskách s farebnými
kontajnermi nasledovný vyseparovaný odpad – plasty, sklo, papier a tiež elektro odpad.
Pozn.: Plastový odpad – v žltých mechoch, papier – vytriedený a zviazaný v balíkoch.

Plasty

Tento zber vytriedeného odpadu zabezpečuje obec Sirk vlastnou technikou. V jednom termíne
môžete pripraviť na odvoz pri svojich domácnostiach alebo pri stanoviskách s farebnými
kontajnermi nasledovný vyseparovaný odpad – plasty, sklo, papier a tiež elektro odpad.
Pozn.: Plastový odpad – v žltých mechoch, papier – vytriedený a zviazaný v balíkoch.

Sklo

Tento zber vytriedeného odpadu zabezpečuje obec Sirk vlastnou technikou. V jednom termíne
môžete pripraviť na odvoz pri svojich domácnostiach alebo pri stanoviskách s farebnými
kontajnermi nasledovný vyseparovaný odpad – plasty, sklo, papier a tiež elektro odpad.
Pozn.: Plastový odpad – v žltých mechoch, papier – vytriedený a zviazaný v balíkoch.