Oznam o bezplatnom testovaní AG testami na COVID 19

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021