Preskočiť na obsah

Obecná knižnica v Sirku

Obecná knižnica v Sirku obnovila od 1.februára 2019 svoju činnosť po 20 rokoch od svojho zatvorenia.

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Sirku zverejnený v časti Smernice

Obnova knižničného fondu a interiérového vybavenia Obecnej knižnice v Sirku s podporou Fondu na podporu umenia

Obec Sirk, ako zriaďovateľ obecnej knižnice v snahe o postupnú obnovu a rozšírenie knižného fondu našej knižnice získala v rámci  projektu „ Akvizícia knižničného fondu“ finančné prostriedky z  Fondu na podporu umenia na obnovu knižného fondu obecnej knižnice v Sirku vo výške 1.000,00 €.

Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sme pre čitateľov knižnice zakúpili 186 nových knižných titulov. Ide o detskú beletriu, príbehovú prózu pre deti a mládež, poéziu, náučnú literatúru pre deti a dospelých a beletriu pred dospelých čitateľov.

Veríme, že sa nám podarilo zatraktívniť ponuku obecnej knižnice a prilákať do jej priestorov viac čitateľov.

V rámci projektu „ Krajšia knižnica v Sirku“ obec získala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 2.500,00 € na nákup nových knižných regálov a kancelárskeho vybavenia s cieľom vytvoriť príjemné a funkčné prostredie knižnice.

Obecná knižnica v Sirku sídli v budove poštového úradu Sirk 73 / vo dvore /

Prevádzkové hodiny knižnice:

štvrtok : 13,00 – 15,00 hod.,

pr. po telefonickej dohode na t.č.: 058/488 13 73, 0902 967 054

Ročný členský poplatok:

– deti a mládež do 15 rokov: 0,50 Eur

– dospelí a mládež nad 15 rokov: 1,00 Eur

Ostatné poplatky:

– čitateľský preukaz: 0,30 Eu

– strata čitateľského preukazu: 1,00 Eur

– za prvú upomienku: 1,00 Eur

– za druhú upomienku: 2,00 Eur

– za tretiu upomienku: 3,00 Eur

Sankčné poplatky za poškodenie a nevrátenie požičanej knihy (platné od 1.7.2019):

a) kniha staršia ako r.2000 (vrátane): 1,00 Eur

b) kniha r.2001 – r.2006: 2,00 Eur

c) kniha r.2007 – r.2011: 3,00 Eur

d) kniha r.2012 – r.2015: 4,00 Eur

e) kniha r. 2016 – r.2018 : 5,00 Eur

f) kniha novšia – od r.2019 – poplatok (pokutu) vo výške ceny obstarania knihy (cena za akú bola kniha obcou zakúpená)

Zálohové poplatky za požičanie knihy (platné od 1.7.2019):

a) kniha staršia ako r.2018 (vrátane): bez zálohy

b) kniha novšia – od r.2019: záloha vo výške 5,00 eur za požičanie 1 knihy

Záloha bude čitateľovi vrátená po skontrolovaní vrátenej knihy. V prípade poškodenia knihy alebo jej nevrátenia, bude záloha (príp. jej časť) použitá na uhradenie ceny obstarania knihy (alebo jej časti).

Obnova knižničného fondu  Obecnej knižnice v Sirku vďaka Fondu na podporu umenia

Projekt „Akvizícia knižničného fondu“ realizovaný v roku 2020

Obec Sirk, ako zriaďovateľ Obecnej knižnice v Sirku bola opäť úspešná v získaní finančných prostriedkov v rámci  projektu „ Akvizícia knižničného fondu“ a vďaka   Fondu na podporu umenia získala 2.000 € na nákup nových knižných jednotiek- beletrie, odbornej a detskej literatúry.

Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sme pre čitateľov knižnice zakúpili 204 ks nových knižných titulov. Ide o detskú beletriu, prózu pre deti a mládež, náučnú literatúru pre deti a dospelých a beletriu pred dospelých čitateľov, čím sme opäť obohatili knižný fond o ďalšie hodnotné knihy a publikácie.

Z verejných prostriedkov podporil:

V Obecnej knižnici nájdete napríklad tieto knižné novinky:

Charles Martin – Dlhá cesta domov,

Jana Pronská – Viazaný prísahou, Právo na lásku,

Corban Addison – Tŕnistá cesta                           

Lucia Olrinková – Spoločníčka,

Lucinda Rileyová – Sedem sestier/kolekcia/,

Stephen King- Žiarenie, Carrie,

Delia Owensová – Kde raky spievajú                   

Arpád Soltész – Hnev

Robert Galbraith – Volanie kukučky, Hodvábnik            

Jo Nesbo –Netopierí muž, Šváby…/ kolekcia 7/

Donna Tart – Stehlík, Tajný príbeh                     

Stieg Larsson – Muži, ktorí nenávidia ženy /kolekcia 3/

Mary Kubica – Neznáma žena                                  

Ch.Lauren – Láska a iné slová

J.K.Rowlingová – Harry Potter/kolekcia/            

P.H.Baričák – Šlabikár šťastia

Jozef Banáš – Nádherná smrť v Altaji                   

L.L.Hayová – Miluj svoj život

Maja Lunde – Príbeh včiel                                         

A.Dahl – Clapec pri dverách

John Green – Na vine sú hviezdy                           

J.Wilsonová – Lekcia lásky, tetovaná mama, Kúpte si družičku

F.Burnett- Tajná záhrada                                           

S.Lavrík – Nedeľné šachy s Tisom

P.Boďová- O dievčatku, ktoré kráča domov      

L.Chapmanová- Priateľstvo plné koláčikov       

D.Gáalová – Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov   

R.Tóth – Chuť moci vo svete                                    

G.Chapman – 5 jazykov lásky     

A.Michalides – Tichá pacientka                                              

W.Cameron – Psia duša

Tešíme sa na Vašu návštevu , príďte si vybrať zaujímavú knihu a začítajte sa do príbehov ,obohatíte tým  Vašu dušu a myseľ.  

Vďaka pomoci Fondu na podporu umenia vo výške 1.000 € Obec Sirk zakúpila v roku 2021 ďalších 145 knižných jednotiek do Obecnej knižnice a tým obohatila knižničný fond s cieľom prilákať do knižnice čo najviac nových čitateľov.
Ostatné fotografie zverejnené vo FOTOGALÉRII

“Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”

― Charles William Eliot

V roku 2022 v Obecnej knižnici v Sirku opäť pribudli nové knižné publikácie vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia.

Bolo zakúpených 22 detských publikácií, 23 kníh s náučnou tematikou a 106 kníh beletrie pre dospelých čitateľov a mládež – spolu 151 kníh.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je e-img-5003.jpg

  • V roku 2022 sa nám podarilo úspešne zrealizovať projekt: „Moderná knižnica v Sirku“ vďaka FPÚ a  docieliť skvalitnenie interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.
  • Projektom sme chceli dosiahnuť modernizáciu knižnice, ktorá by sa pozitívne odzrkadlila v spokojnosti čitateľov a návštevníkov knižnice a staro-nové priestory by prilákali aj nových používateľov, čo veríme, že sa nám aj úspešne darí.