Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sirk.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o doručení písomnosti

15.11.2021

ID

Dátum uloženia 15.11.2021

Odberná lehota 2.12.2021

Miesto uloženia Poštový úrad Sirk

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa

Adresát Marek Valko

Oznámenie o uložení písomnosti

11.10.2021

ID

Dátum uloženia 11.10.2021

Odberná lehota 28.10.2021

Miesto uloženia Poštový úrad Sirk

Odosielateľ Okresný úrad Rimavská Sobota

Adresát Marek Valko