Informácia o aplikácii mID na elektronickú komunikáciu občanov s obecným úradom prostredníctvom mobilnej aplikácie

Zverejnené
16. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2021