Preskočiť na obsah

Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa